Doorbell

Kotihoitoa ja kotipalvelua Tampereen kaupungin alueella. Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt palvelut.

Kysy tarjousta p. 044 236 0908

welcome

Asiakkaat

Pitkät asiakassuhteet ovat meille merkki hyvästä palvelusta. Jokaiselle meille tulee elämän eri vaiheissa vastaan aikoja, jolloin joudumme turvautumaan muiden apuun. Ikääntyminen on arvokas prosessi mutta tuo mukanaan myös haasteita arjessa selviytymiseen. Me haluamme, että asiakkaamme voisivat kokea iloisen, mielekkään ja turvallisen arjen omassa kodissaan. Tähän täysipainoisen elämän perustaan kuuluu kodin sujuva arki, jota voidaan helpottaa henkilökohtaisella hoivalla, kotisairaanhoidolla tai kotitöissä avustamalla.

Meidän asiakkaamme eivät ole yhtenäinen ryhmä vaan joukko erilaisia ihmisiä yksilöllisine ajatuksineen, kiinnostuksen kohteineen, tarpeineen, toiveineen ja rajoitteineen. Kotihoidon palvelumme räätälöidään asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Avuntarve voi olla pysyvää, määräaikaista tai kertaluonteista. Avustaminen voi olla päivittäistä tai viikoittaista. Teemme yhdessä asiakkaidemme ja heidän omaistensa kanssa kattavan hoito- ja palvelusuunnitelman. Sairaanhoitajan arviointikäynnillä kartoitamme asiakkaan kokonaistilanteen kuunnellen hänen tarpeitaan ja toiveitaan. Kutsu meidät rohkeasti ensitapaamiseen. Arviointikäynti on asiakkaalle aina maksuton!

Ota yhteyttä
welcome

Ammattitaito

Kuulumme Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään yksityisten palvelujenantajien rekisteriin. Kuulumme myös Tampereen kaupungin ylläpitämään kotipalveluiden tukipalveluiden rekisteriin. Käytössämme on omavalvontasuunnitelma ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Työntekijämme ovat kaikki laillistettuja sekä nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tarjoamme motivoituneen, omistautuneen ja työtään arvostavan henkilökunnan koko ammattitaidon käyttöösi. Toivotamme sinut tervetulleeksi Doorbell – yhteisön jäseneksi. Me pidämme sinusta huolta!

Luotettavuus, yksilöllisyys ja ekologisuus

Haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Arvomme pohjaavat jakamattomaan ja arvokkaaseen ihmiskuvaan. Edistämme asiakkaamme hyvinvointia ja puolustamme hänen oikeuttaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon ja huolenpitoon. Työtämme ohjaa asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä asiakkaamme oikeus itsenäiseen elämään ja päätöksentekoon omassa hoidossaan. Asiakastamme kohdellaan aina arvokkaasti, yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti hänen henkilökohtaisia elämänarvojaan kunnioittaen.

Doorbell toimii yhteiskuntavastuullisesti ja toimintatapamme on ympäristöä kunnioittava aina kierrätyspalvelusta alkaen. Yritys on omalta osaltaan mukana luomassa puhtaampaa lähiympäristöä ja vähäpäästöistä liikennekulttuuria, johon kuuluu korkea polkupyörien käyttöaste asiakaskäyntien suorittamisessa ympärivuotisesti. Uskomme, että kokonaisvaltainen huolenpito ulottuu aina ympäristöömme saakka ja kertoo myös lopulta siitä, miten me kohtelemme toisiamme.

Liikkumisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joita jokainen voi omalla toiminnallaan vähentää. Pyöräily on ekologista ja se säästää energiaa. Yhden bensalitran energialla polkee jopa 550 kilometriä. Pyöräily ei tuota melua ja usein pyörä on nopein liikenneväline taajamissa alle 7 km matkoilla.

Viimeisimmät uutiset

Facebookista